6
kol
2015

Pisma drveću

U Gradskom vijeću Melbournea su osmislili interaktivnu kartu na kojoj se nalaze osnovni podaci o svakom od 70 000 stabala posađenih po gradskim ulicama i u parkovima. Kako bi se olakšalo održavanje i prevladavanje iznimno dugog sušnog perioda koji je zahvatio južnu Australiju, svako drvo je dobilo svoj identifikacijski broj i kontakt adresu. Očekivalo se da građani dojave gradskim službama ako uoče neki problem: prelomljenu granu, osušeni dio drveta, neko oštećenje ili bolest.

Uslijedila je bujica poruka koje su pokazale koliko građani vole svoje drveće i na koje se sve načine brinu o njemu. No donekle neočekivana kategorija poruka su one pisane direktno pojedinim stablima. U njima pošiljatelji izražavaju dobre želje, zahvaljuju za doprinos stabla u smanjenju koncentracije CO2, pozdravljaju drvo prije odlaska na put, savjetuju omiljenom stablu da se drži podalje od vatre ili mu pišu o životu drveća u svom kraju. Neki autori poruka čak pitaju stablo što misli o svjetskim događajima. U razdoblju od dvije godine je iz cijelog svijeta stiglo preko 3000 poruka pojedinom drveću, pa gradski službenici, u nastojanju da održe dobru suradnju s građanima, odgovaraju na neka od njih.

You may also like

Mirisni potpisi – međunarodna izložba prirodnih parfema
Ružmarin za prisjećanje

Leave a Reply