28
stu
2010

Izrada osobnog parfema

Proces izrade osobnog parfema počinje konzultacijom s naručiteljicom/em. Tijekom procedure koja u prosjeku traje sat i pol (a uključuje razgovor, mirisanje palete pojedinačnih mirisnih materijala i procjenjivanje reakcija na svaki od njih) dobiva se slika o mirisnim preferencijama naručitelja/ice. Nakon dobivene prve liste potencijalnih sastojaka budućeg parfema, prolazi se kroz nju još jednom, pomiriše se svaki sastojak, da bi se izbor što preciznije suzio na one koji će ući u formulu parfema.

Nakon konzultacija kreatorica izrađuje nekoliko varijanti budućeg parfema. Početne mješavine ostavlja da zore da bi se mirisne komponente uzajamno prožele.

Proces izrade traje 1,5 do 2 mjeseca, nakon čega se naručitelju/ici šalju 3 uzorka parfema na procjenu i izbor. Nakon vremena dogovorenog za procjenu mirisa (cca tjedan dana) i dobivene povratne informacije o izboru jednog od uzoraka, odlučuje se da li je proces završen ili su, prije slanja gotovog parfema, potrebne završne modifikacije mirisa.

Ako naručitelj/ica nisu zadovoljni završenim parfemom, moguće su dvije varijante:
a)     novac se vraća (suma se umanjuje za cijenu uvodnih konzultacija i cijenu utrošenog materijala, kreatoričin rad tijekom izrade uzoraka se ne naplaćuje)
b)     nastavlja se proces podešavanja s tim da se pri tome korišteni materijali i količina rada dodatno naplaćuju

You may also like

Natural Perfumery Retreat in Slovenia
Treat your nose to an unusual experience of enjoying natural perfumes!

Leave a Reply