Radionica Mirisne preferencije

12/12/2013

Kakve mirise volite? Kroz kakav mirisni filter do vas stiže slika svijeta?
Cilj ove kratke radionice je da sudionici osvijeste kakve mirise preferiraju. Radi se s paletom mirisnih materijala izabranih tako da predstavljaju osnovne parfemske koncepte.

Tijekom radionice se:
upoznaje paleta prirodnih mirisnih materijala
opisuju i pamte mirisni dojmovi
uočavaju razlike u doživljaju mirisa
određuju osobne preferencije
pronalaze kompatibilni mirisni materijali
– kreira mirisni akord prema osobnom ukusu

S radionice svatko odlazi s bočicom (10mL) mirisnog akorda složenog prema vlastitim preferencijama.

Trajanje radionice: 2 sata
Cijena: 200 kn