16
ruj
2015

Mali tečaj parfimeristike

                                                                 “Parfem je, između ostalog, najnosiviji  oblik  inteligencije.”
Luca Turin

Tečaj daje temeljit i brz uvid u načine izrade uljnog i alkoholnog parfema. Traje 8 školskih sati, a podijeljen je u dva modula od po 4 sata. Na prvom modulu se izrađuje uljni, a na drugom alkoholni parfem (EdT).

Ako ste nakon završenog prvog modula zadovoljni stečenim znanjem i svojim uljnim parfemom, nije neophodno pohađati drugi modul. Međutim, ako želite pohađati drugi modul i napraviti alkoholni parfem, potrebno je završiti prvi modul, jer se tijekom njega stječe znanje neophodno za nastavak rada.

Sadržaj rada 1. modula:

 • Materijali koji se koriste u prirodnoj parfimeristici
 • Olfaktorni rječnik
 • Način rada s mirisnim materijalima
 • Upoznavanje mirisnih materijala u radnoj paleti
 • Vođenje evidencije i određivanje nota
 • Intenzitet mirisa
 • Oblici parfema
 • Sigurnost korištenja prirodnih parfema
 • Formuliranje recepture i izrada uljnog parfema (5mL)


Sadržaj rada 2. modula:

 • Mirisne preferencije
 • O akordima
 • Mirisni preparati klasificirani prema koncentraciji
 • Plan parfema i praćenje njegova razvoja
 • Formuliranje recepture i izrada alkoholnog parfema (EdP)

Trajanje tečaja: 8 školskih sati (svaki modul po 4 školska sata)

Cijenu određuje institucija koja organizira edukaciju, a ona pokriva pisani radni materijal i sav pribor potreban tijekom rada i kreiranja uljnog i alkoholnog parfema.

Termini održavanja tečaja se, nakon što ih organizator definira, objavljuju u rubrici Događanja.

 

You may also like

Fragrant Signatures 1, School of Natural Perfumery
Treat your nose to an unusual experience of enjoying natural perfumes!

Leave a Reply