Izrada mirisnog loga

10/12/2009

Mirisni logo se izrađuje tijekom procesa koji počinje konzultacijom predstavnika tvrtke i kreatora loga. Upoznaju se karakteristike prostora koji treba mirisno animirati, razgovara se o željama naručitelja: koji dojam o tvrtci se namjerava postići, koje osobine treba mirisom naglasiti. Iz palete mirisa se biraju preferirane komponente i određuje okvir unutar kojeg će se tražiti karakterističan mirisni profil.

Zatim slijedi izrada uzoraka mirisa od kojih se, tijekom nekoliko susreta s predstavnicima tvrtke, probnom primjenom mirisa u prostoru, anketom među sudionicima i ponovnim razgovorom izbor sužava na najviše tri uzorka mirisa. U toj fazi se već nazire paleta mirisnih materijala koji će biti potrebni za izradu konačne varijante mirisnog loga, što omogućava i procjenu troškova budućeg mirisnog animiranja prostora. Odlučuje se o optimalnom načinu raspršivanja mirisa u prostoru i ostalim mogućnostima korištenja mirisnog loga u promotivne svrhe.

Izabrani uzorci se dalje podešavaju i procjenjuju do trenutka donošenja konačne odluke koji od njih najbolje prati imidž  tvrtke i stoga može biti usvojen kao njezin mirisni logo.