19
stu
2022

Metoda:lepeza blotera

Kad želite provjeriti kompatibilnost mirisnih elemenata koje razmatrate tijekom procesa kreiranja parfema, početne dojmove o mirisnoj slici koju oni tvore je najbolje provjeriti metodom lepeze blotera. Kreatori parfema je mogu koristiti bilo da tragaju za komponentama skladnih akorda, bilo da razmatraju elemente koje će uvrstiti u plan parfema.

Radi se ovako: na jedan kraj svakog blotera treba napisati naziv po jednog mirisnog materijala-kandidata za sastojak planirane mješavine, drugi kraj blotera na visini 2 – 2,5 cm presaviti pod uglom od 45°, pa taj presavijeni dio uroniti 1 cm duboko u bočicu s odgovarajućim mirisnim materijalom. Zatim sve krajeve s napisanim nazivima treba skupiti u jednu točku i primiti ih zajedno, a namirisane vrhove razvući u oblik lepeze.

Mašite tom lepezom polako pred nosom (pazeći da ga ne dotaknete namirisanim, vlažnim krajevima blotera) i provjerite nastali mirisni dojam. Ako vam se nastali miris ne sviđa, maknite bloter/e za koji/e mislite da oetaju dojam. Oduzimanjem i dodavanjem blotera u lepezu tražite kombinaciju mirisa koja će vam se svidjeti. Birajte, mijenjajte izbore, tražite  kombinaciju koja vam je najdraža.

Ovu metodu mogu koristiti i oni koji žele napraviti mirisno dobro izbalansiranu aromaterapijsku mješavinu za osobnu upotrebu. Naravno, oni se pri izboru komponenti planirane mješavine trebaju rukovoditi solidnim znanjem o terapijskim djelovanjima materijala koje žele koristiti. Kad izaberu materijale s odgovarajućim terapijskim svojstvima, mirisno balansiranje može biti samo završni element personaliziranja takvog preparata.