25
sij
2024

Suvremeni prirodni parfem

Pretpostavljam da činjenicu da su parfemi tijekom najvećeg dijela povijesti čovječanstva bili prirodni ne treba posebno objašnjavati ni dokumentirati. Jednostavnija i jeftinija sintetska inačica parfema, naime, traje tek nekih 150 godina.

Suvremeni trend kreiranja prirodnih parfema zaokuplja pažnju sve većeg broja poklonika mirisne životne dimenzije. Svjesni nezdravih posljedica gubitka kontakta s prirodom, ali i zbog čistog užitka, mnogi od njih proces kreiranja takvih parfema preuzimaju u svoje ruke i pasionirano mu se posvećuju. I, naravno, zadovoljno nose svoje kreacije (u stalnoj anketi koju više od desetljeća provodim među završenim polaznicama/ima Škole Mirisni potpisi, trenutačni rezultat pokazuje da 83% ispitanih smatra da im vještina kreiranja parfema i nošenje vlastitih kreacija poboljšava kvalitetu života!).

Proces kreiranja prirodnog parfema obuhvaća razna znanja, sposobnosti i praktične vještine. Potrebno je poznavati funkcioniranje osjeta njuha, osvijestiti osobne mirisne preferencije i kontinuirano raditi na detaljnom upoznavanju što šire palete mirisnih materijala, formirati i održavati kreativnu kompetenciju, te u cijeli proces svakako uključiti brigu o osobnom ekološkom otisku. Bespredmetno je i promašeno brinuti o vlastitoj dobrobiti bez istovremene brige o dobrobiti planeta.

Zbog toga što u svom sastavu nema snažne sintetske fiksative, pa ne maskira miris tijela osobe koja ga nosi, prirodni parfem omogućava bolji kontakt i komunikaciju s okolinom. Dobro kreiran i odabran, on harmonično nadopunjava miris tijela i tako pojačava biološki signal.

Bilo da je parfem djelo nekog od etabliranih kreatora prirodnih parfema ili vlastita kreacija (što, osobno, smatram najboljom varijantom), njegova nosivost treba biti optimalna: treba do u detalje biti prilagođen željama i potrebama osobe za koju je kreiran, usklađen s njenim životnim stilom i ritmom, podizati joj raspoloženje i samopouzdanje, treba upotpunjavati njenu osobnost i biti ugodan okolini, odražavati stav prema vlastitoj dobrobiti i dobrobiti okoliša.

Za poklonike trenda je nošenje prirodnog parfema rutinski način brige o sebi. Smatraju ga svojim mirisnim potpisom koji ih adekvatno predstavlja drugima i onda kad nije izgovorena nijedna riječ.