21
sij
2015

Vrijedno čuvanja u cedrovini

Cedrom se diljem svijeta naziva drveće koje pripada raznim porodicama (Cedrus, Juniperus, Chamaecyparis, Thuja itd.) Mirisno drvo je  dugotrajno, otporno na utjecaj vlage i na truljenje, ima antiseptična i insekticidna svojstva, pa su mu primjene u mnogim civilizacijama bile (i do danas ostale) brojne. Povezivano je s besmrtnošću, kraljevskim statusom, čistoćom, hrabrošću i snagom. U krajevima u kojima raste, drvo je korišteno u najrazličitije praktične i simboličke svrhe: u izgradnji brodova, hramova, škrinja, u procesu mumifikacije, u proizvodnji preparata za njegu, medikamenata za olakšavanje zdravstvenih tegba, te kao sastojak u pripremi obrednih kadova.

Feničani, čuveni moreplovci, su pri gradnji svojih brodova koristili cedrovinu, hram kralja Salomona u Jeruzalemu je građen od tog drveta, Egipćani su svoje zlato i zapise na papirusima čuvali u sanducima od cedrovine, pripadnici nestale misisipijske civilizacije su u Cahokiji od debala cedra konstruirali Woodhenge koji im je služio kao kalendar, a Japan ima dugu tradiciju korištenja cedrovine pri gradnji ne samo hramova, nego i kuća.

Dakle, kasnije razvijen običaj da se cedrovina koristi za izradu sanduka u kojima su se čuvale obiteljske dragocjenosti ima dobre razloge i čvrste povijesne temelje. U 15. i 16. st. su Talijani umijeće izrade sanduka doveli na visoku zanatsku razinu i u Europi je takav sanduk postao uobičajen dio namještaja. U vremenima iseljavanja u Ameriku je to bio obavezan prtljag svake obitelji, pretvoren doslovno u “sanduk s blagom”: u njemu su bile sve uspomene na dotadašnji život i predmeti za koje se vjerovalo da će biti korisni za novi početak u nepoznatoj sredini. U novoj je domovini, s obiljem dostupne cedrovine, proizvodnja sanduka postala važna industrijska grana. (Treba spomenuti i da su doseljenici strugotine cedrovine, nus-proizvod te industrije, sterali po podovima kako bi domove zaštitili od invazije neželjenih insekata.)

Izuzetno popularna namjena sanduka od cedrovine je bila čuvanje miraza potencijalne mladenke. Čak i kad su sanduci izrađivani od drugih vrsta drveta (često mahagonija, višnjevog ili orahovog drveta), unutrašnjost se oblagala slojem cedrovine, jer je to značilo da će sadržaj biti zaštićen od insekata, gljivica i plijesni.

You may also like

Ružmarin za prisjećanje
Moderni život i osjet njuha

Leave a Reply