17
velj
2021

Prirodna parfimeristika – besplatno online predavanje

Besplatno online predavanje o prirodnoj parfimeristici se održava u srijedu 3. ožujka u 18 sati.

Bit će razgovora o:

  • tome zašto je pametno slušati svoj nos

  • trendovima prirodne parfimeristike u svijetu

  • argumentima u korist nošenja prirodnih parfema

    Predviđeno je vrijeme za pitanja, komentare i diskusiju, a posljednjih 20 – 30 minuta ćemo posvetiti detaljnom predstavljanju Škole prirodne parfimeristike Mirisni potpisi čija prva online verzija počinje 20. ožujka 2021.

    Organizator i prijave: Ana Ličina Aroma Atelier