Galerija aromaterapijskog bilja

Fotografije u ovoj galeriji sam snimila sama. Nastojala sam da budu ilustrativne, pa se nadam da će biti korisne.  Rado se sjećam svake lokacije, svake portretirane biljke.