14
srp
2014

Hrastov lišaj

Ovaj apsolut ima izuzetno bogat i kompleksan miris: zemljan, šumski, drvenast, smolast, mahovinast i korjenast, s primjesama mošusa, dima, a ponekad i meda. U podtonu dobrih vrsta je miris  morske površine.

Hrastov lišaj, Evernia prunastri