9
srp
2014

Sandal

Mekan, topao, suh, mističan, balzamično-slatkasto-drvenast miris. U dnu se može pojaviti natruha voćnog.

Sandal, Santalum album

Napomena: Zbog pretjerane eksploatacije drvo sandala je ugrožena vrsta. Etični distributeri uvode ulja koja su dobra zamjena za danas nedostupno ulje pravog sandala, Santalum album i ispravno ih deklariraju. To su ulja dobivena iz drveća Santalum spicatum, Santalum austrocaledonicum, Santalum paniculatum i Amyris balsamifera.