A kao aromaterapija, Slobodanka Poštić, 2005., 2009.