13
svi
2022

O priručniku Mirisni potpisi

Evo više podataka o knjizi Mirisni potpisi – Priručnik za kreiranje prirodnih parfema

Najprije sadržaj:

Zahvale

Zašto ovaj priručnik?

Uvod

1. Kratka povijest korištenja prirodnih mirisnih materijala

2. Doživljaj mirisa
2.1. Miris tijela i izbor parfema

3. Što je prirodni parfem i zašto ga naučiti kreirati
3.1.  Usporedba prirodnih i sintetskih parfema

4. Materijali koji se koriste u prirodnoj parfimeristici
4.1. Mirisni materijali biljnog porijekla
4.2. Mirisni materijali životinjskog porijekla
4.3. Baze
4.4. Radna paleta
4.4.1.Materijali za početnu paletu
4.5. Nabavljanje mirisnih materijala
4.5.1. Popunjavanje radne palete tinkturama
4.5.1.1. Nekoliko korisnih tinktura
4.6. Procjenjivanje kvalitete
4.7. Čuvanje prirodnih mirisnih materijala

5. Proučavanje mirisnih materijala

5.1. Prostor i pribor
5.1.1. Evidencija zaliha mirisnih materijala
5.2. Organiziranje rada
5.3. Priprema mirisnih materijala
5.4. Opisivanje mirisa
5.5. Proučavanje materijala radne palete
5.5.1. Obrasci za procjenu mirisnih materijala
5.6. Sumiranje znanja o materijalima u radnoj paleti
5.6.1. Materijali radne palete razvrstani po notama, mirisnim grupama i
intenzitetu mirisa
5.7. Učenje po metodi Jeana Carlesa

6. Klasifikacije mirisnih materijala
6.1. Podjela po notama
6.1.1. Note mostovi
6.1.2. Note za širenje mirisnog dojma
6.1.3. Dodatne note
6.2. Podjela po mirisnim grupama
6.2.1. Razvrstavanje u mirisne grupe po metodi Jeana Carlesa
6.2.2. Mirisne grupe
6.2.2.1. Animalna grupa
6.2.2.2. Balzamična grupa
6.2.2.3. Citrusna grupa
6.2.2.4. Crnogorična grupa
6.2.2.5. Cvjetna grupa
6.2.2.6. Drvenasta grupa
6.2.2.7. Gurmanska grupa
6.2.2.8. Herbalna grupa
6.2.2.9. Morska grupa
6.2.2.10. Puderasta grupa
6.2.2.11. Rustikalna grupa
6.2.2.12. Voćna grupa
6.2.2.13. Začinska grupa
6.2.2.14. Zelena grupa
6.2.2.15. Zemljana grupa
6.2.2.16. Ostalo

7. Kreiranje akorda
7.1. Akordi
7.1.1. Horizontalni akord
7.1.2. Vertikalni akord
7.1.3. Zbirka uspješnih akorda

8. Proces kreiranja alkoholnog parfema
8.1. Plan parfema
8.2. Kreiranje parfema
8.2.1. Metoda čvrste strukture
8.2.1.1. Donji akord
8.2.1.2. Srednji akord
8.2.1.3. Gornji akord
8.2.1.4. Omjeri među akordima
8.2.1.5. Formula parfema
8.2.1.6. Rješavanje potencijalnih problema
8.2.1.7. Procjena završenog parfema
8.2.1.8. Post festum intervencije
8.2.1.9. Povećavanje količina
8.2.2. Metode slobodnijeg načina kreiranja
8.2.2.1. Rad iz akorda
8.2.2.2. Glavna tema
8.2.2.3. Mašti na volju
8.3. Drugačiji sastojci parfema: baze
8.3.1. Kreiranje baza
8.3.1.1. Zbirka baza
8.4. Klasifikacija alkoholnih parfema prema koncentraciji
8.5. Obitelji parfema
8.5.1. Cvjetna obitelj
8.5.2. Amber obitelj
8.5.3. Ciparska obitelj
8.5.4. Papratna obitelj
8.5.5. Citrusna obitelj
8.6. Čuvanje prirodnih parfema

9. Drugi oblici parfema
9.1. Uljni parfem
9.1.1. Izrada macerata
9.2. Kruti parfem
9.2.1. Izrada enfleurage pomade

10. Sigurnost
10.1. Ograničenja: IFRA-ine direktive

11. Ekologija i održivost
11.1. Ugrožene vrste

12. Svakodnevica kreatora prirodnih parfema

13. Rječnik 

14. Literatura
14.1. Knjige
14.2. Članci, on-line izvori, privatna komunikacija

15. Dodaci
15.1. Hrvatsko-latinski popis mirisnih materijala
15.2. Dobavljači
15.3. Rezervni obrasci

*       *        *

Pa malo o razlozima za njezino objavljivanje:

Zašto ovaj priručnik?

Kad jedno podučava, dvoje uče. –
Robert Heinlein
Među osobama koje cijene prirodne mirise raste broj onih koji su odlučili prema vlastitim mirisnim preferencijama i zamislima sami sebi kreirati parfeme od prirodnih sastojaka. Ta scena je vrlo živahna, puna znatiželjnih, vrlo motiviranih i strastveno posvećenih ljudi.

Za mene je, kad sam 2005. g. počela podučavati vještinu kreiranja prirodnih parfema, bilo ugodno iznenađenje da postoji toliki interes za to znanje. Kako bih što bolje odgovorila na očekivanja polaznika, htjela sam saznati što ljude motivira da prisustvuju toj edukaciji i kakvi su njeni konačni rezultati. Tijekom četverogodišnjeg razdoblja sam među polaznicima koji su završili edukaciju provodila anketu. Jedan od dobivenih podataka koji me posebno ohrabrio pokazao je da je više od tri četvrtine ispitanika smatralo da im proces kreiranja i nošenje prirodnih parfema poboljšavaju kvalitetu života.

Ovaj priručnik je nastao iz radnog materijala namijenjenog polaznicima edukacije Mirisni potpisi. Materijal je dodatno proširen detaljnim, korak-po-korak prikazima postupaka u svim fazama kreiranja prirodnog parfema, kako bi oni koji odluče sami naučiti tu vještinu, mogli što učinkovitije savladati potrebno znanje. Nastojala sam također dopuniti tekst uputama koje su se tijekom nastave pokazale korisnima.

Nadam se da će vam priručnik uspješno poslužiti tijekom avanture otkrivanja i kreiranja vašeg mirisnog potpisa. Mirišite prirodno, osjećajte se dobro!

*      *       *

I još Uvod:

Parfem je poput koktela bez mamurluka, poput čokolade bez kalorija, poput ljubavne afere bez suza, poput odmora s kog se nikada ne morate vratiti. – Marian Bendeth

Svijest o rastućoj onečišćenosti okoliša i nezdravom gubitku kontakta s prirodom formira kod znatnog broja ljudi sve izrazitiju tendenciju da, gdje je to god moguće, koriste kvalitetne proizvode prirodnog porijekla. To se odnosi i na parfeme. Prirodni parfemi se uklapaju u taj svjetonazor i na svjetskoj parfemskoj sceni se nude kao ravnopravna mogućnost.

Parfimeristika nije egzaktna disciplina, nema čvrstih pravila ni definitivnih rješenja. Odlučite li naučiti kreirati prirodne parfeme, naoružajte se dobrim zalihama strpljenja, upornosti i discipliniranosti. I pripremite se na putovanje bez kraja. Pomirite se s idejom da nikada nećete biti završen (i savršen!) kreator. Uvijek će biti mjesta za nova iskustva, saznanja i usavršavanje vještine. Nemojte da vas to obeshrabri! Pretvorite to mirisno iskustvo u životnu avanturu! Ako ne krenete, propustit ćete ogroman užitak ulaska u zonu tihog boravljenja sa sobom, kontemplativnog i kreativnog rada, stvaralačkog zadovoljstva i mirisne, nepomućene radosti.

Priručnik je prvenstveno namijenjen onima koji prirodni parfem žele kreirati za sebe, prema svojim osobnim mirisnim preferencijama i zamislima. Kad usvojite postupak i definirate svoj stil kreiranja, na vama je da odlučite želite li kreirati i parfeme za druge osobe. Savjetujem da priručnik najprije detaljno u cijelosti pregledate da biste saznali što sve sadrži, kako je koncipiran i zaključili kako ćete najlakše navigirati kroz njega. Materijal nećete moći savladati u jednom čitanju. Kao nijedan temeljit proces učenja ni ovaj nije kratak ni pravocrtan. Pripremite se na puno vrludanja i vraćanja na teme koje će trebati opetovano proučavati i integrirati u znanje stečeno u međuvremenu.

Da bih olakšala snalaženje u složenom i opširnom materijalu nastojala sam ga podijeliti u smislene cjeline i teme precizno označiti u sadržaju. Prema svom predznanju i osobnom planu učenja procijenite je li vam potrebno usvajati sve njegove dijelove i izaberite kojim ćete redom učiti one koje želite savladati.

Poglavlje 1
Ovo poglavlje možete pročitati kao uvod u temu, a možete ga i preskočiti ili odložiti čitanje za neko kasnije vrijeme. Tema je beskrajno opširna i zanimljiva, a ovo je samo kratak osobni i neizbježno manjkav uvid u povijest korištenja prirodnih materijala pri kreiranju parfema.

Poglavlje 2
Kratko poglavlje predstavlja nekoliko osnovnih činjenica koje svatko tko želi kreirati parfeme treba imati na umu: kako doživljavamo mirise, zašto se naši doživljaji i mirisne preferancije razlikuju i kako zapravo biramo parfeme.

Poglavlje 3
Ovdje ćemo se pozabaviti definicijom prirodnog parfema, usporediti prirodne parfeme sa sintetskima i prodiskutirati opcije koje su vam na raspolaganju želite li nositi prirodni parfem.

Poglavlje 4
A sada počinje posao! Trebate naučiti koje prirodne materijale možete koristiti u procesu kreiranja prirodnih parfema, pronaći, izabrati i nabaviti one koje ćete uključiti u svoju radnu paletu. Ovdje počinje trajno učenje o razlikovanju kvalitete ponuđenih materijala.
Također možete proučiti postupak izrade tinktura i odlučiti želite li tu kategoriju materijala uključiti u svoju mirisnu paletu.
Tu je i nekoliko savjeta kako ispravno čuvati mirisne materijale.

Poglavlje 5
Za ovo poglavlje rezervirajte mnogo vremena. Trebate optimalno funkcionalno urediti radni prostor kojim raspolažete, pripremiti sve potrebne materijale i pribor, te usvojiti neophodne postupke. Zatim trebate naučiti što preciznije opisivati mirise, a onda se posvetiti detaljnoj analizi mirisnih materijala u svojoj paleti. Na kraju se trebate upoznati s Jean Carlesovom metodom proučavanja mirisnih materijala.
O preciznosti kojom ćete proći kroz ovo poglavlje uvelike ovisi neometani napredak u velikom poslu koji je pred vama. Ne žurite! Sada gradite svoju kreatorsku kompetenciju, razvijate olfaktornu memoriju i rječnik. Oslonite se na upute, detaljne su. Napredujte malim koracima.

Poglavlje 6
Ovdje se proširuje znanje o notama i uči kako materijale podijeliti po mirisnim grupama. To je prilika da dalje produbite poznavanje svakog mirisnog materijala s kojim radite. Pustite nos da vas vodi i pažljivo evidentirajte sve dojmove: analizirajte, uspoređujte, provjeravajte, ako treba vraćajte se na već odrađene faze rada… Važno je da budete što sigurniji u svaki svoj zaključak.

Poglavlje 7
Detaljno ste upoznali sve materijale u svojoj paleti. Da biste stekli lakoću kretanja po njezinom mirisnom terenu potrebno vam je iskustvo u kombiniranju materijala. Napokon praktični rad! Vježbajte kreiranje akorda. Temeljito obavite ovu fazu posla.

Poglavlje 8
Na ovom poglavlju ćete se zadržati dugo. Na početku treba izraditi plan parfema i napokon se prihvatiti glavnog posla – kreiranja alkoholnog parfema! Najprije je korak po korak prikazana vrlo strukturirana metoda kreiranja, pogodna za početni pokušaj. Proces se prati sve do procjene završenog parfema, mogućih podešavanja i finalnog povećavanja količina.

Nakon iskustva s vrlo detaljno razrađenom metodom, stečenu vještinu provjerite  slobodnijim metodama kreiranja. Usporedite ih, provjerite kako vam odgovaraju. Procijenite koje su im prednosti i vidite li negdje potrebu za modifikacijama. Preferirate li neku od predloženih metoda ili biste radije razradili svoj osobni stil kreiranja parfema?

Slijedi informacija o bazama, još jednoj kategoriji parfemskih sastojaka, te uputa za njihovo kreiranje. Zatim tekst o obiteljima parfema, znanju potrebnom svakom kreatoru parfema. Na kraju poglavlja se govori o kategorizaciji parfemskih proizvoda prema koncentracijama, a slijede upute o čuvanju gotovih parfema.

Poglavlje 9
Ovo poglavlje se bavi drugim oblicima parfema. Alkoholni parfemi ne moraju biti jedini izbor. Možete kreirati uljne i krute parfeme. Tu su i upute kako napraviti macerate i enfleurage pomade, sastojke koje možete koristiti pri kreiranju tih oblika parfema.

Poglavlje 10
Brinite o svojoj sigurnosti i naučite ispravno postupati sa svim materijalima koje koristite. Redovno pratite informacije o sugeriranim procedurama i ograničenjima.

Poglavlje 11
Povećana potražnja za nekim izvorima prirodnih mirisnih materijala prijeti njihovim istrebljenjem. Naučite kakvo ponašanje trebate usvojiti da biste što uspješnije  smanjili negativan utjecaj na okoliš i doprinijeli održivoj budućnosti branše.

Poglavlje 12
Kreatori parfema trebaju održavati stečenu razinu kompetencije i usvojiti postupke koji će njihov „šnjof-metar“ držati u dobroj kondiciji. Ovdje su nabrojani neki postupci i ponašanja koje smatram korisnima. Vi za sebe odlučite i kreirajte svoj režim održavanja olfaktorne kondicije i unapređenja kreatorske vještine.

Poglavlje 13
U rječniku parfimeristike su objašnjeni pojmovi koji se spominju u tekstu priručnika.

Poglavlje 14
Sadrži popise korištenih izvora: knjiga, članaka u časopisima i na internetu, te saznanja dobivenih od stručnjaka osobnom komunikacijom.

Poglavlje 15
U njemu ćete naći hrvatsko-latinski popis materijala spomenutih u tekstu priručnika, listu dobavljača i potrebne rezervne obrasce. Zbirka obrazaca u pdf formatu je ponuđena i na stranici Mirisni potpisi/Fragrant signatures (fragrant-signatures.eu)

U pisanju priručnika trudila sam se suzdržati od pretjeranog dociranja. Nastojala sam dati precizne, jednoznačne upute na mjestima gdje sam smatrala da su neophodne i da olakšavaju usvajanje rutinskih postupaka ovog posla. Istovremeno sam, s namjerom da procesu učenja temeljenog na osobnom iskustvu ostavim što više prostora, pokušala držati otvorenima mogućnosti izbora i što manje sugerirati rješenja. Iskreno se nadam da sam u tim namjerama donekle uspjela.

U priručniku su mnoge teme važne za njegov profil samo kratko dotaknute, jer bi detaljnije bavljenje njima prešlo okvire njegove osnovne svrhe: ovladavanja tehnikom kreiranja prirodnih parfema. Relevantne teme su spomenute, a vi ćete odlučiti želite li o njima više saznati pa ćete potražiti odgovarajuće izvore i proširiti znanje.

U okvirima razasutima u tekstu su ponuđeni savjeti ili dodatne informacije ilustrativne za pojedine teme, a napomene detaljiziraju određenu temu ili daju upute uz neposredan dio teksta.

Neki dijelovi teksta su osjenčani jer mi se činilo da je važno istaknuti njihov sadržaj.

Zbog lakšeg snalaženja u opširnom tekstu s ogromnom količinom informacija  smatrala sam korisnim povezati teme zagradama u kojima su uputstva gdje se određeni pojam/tema još pojavljuje ili dodatno objašnjava. Primjer: (vidi 7.1.3.) upućuje na Zbirku uspješnih akorda.

Napomena: Radi bolje čitljivosti teksta i izbjegavanja nepotrebnog ponavljanja, za sva spomenuta eterična ulja navedeno je samo ime tog mirisnog materijala (npr. lavanda, muškatna kadulja, pačuli itd.). Uz nazive svih ostalih mirisnih materijala uvijek je navedeno o kom se ekstraktu radi (npr. apsolut duhana, CO2 ekstrakt bazge, tinktura lazarkinje, rezinoid benzoina, konkret jasmina itd.).

p.s. Priručnik je formata a4, ima 311 stranica i teži 1046 grama. Više informacija potražite na: https://www.fragrant-signatures.eu/