5
velj
2017

Što su to attari?

Attari (ittar/othr je arapska riječ koja znači “miris”) su specifična vrsta parfema popularnih u zemljama Srednjeg istoka, Pakistana i Indije. Oni su rezultat potpuno drugačijeg pristupa kreiranju parfema od onog svojstvenog zapadnoj parfemskoj industriji.

Proizvodnjom attara se bave lokalne, male obiteljske firme locirane u selima koja su blizu izvorima sirovina. Recepture se, razumljivo, čuvaju kao poslovna tajna.

Proces njihove kreacije se odvija prije punjenja kotla za destilaciju, u fazi pripremanja sastojaka koji će ući u kotao. Sam postupak je dugotrajan. Proizvodnja male količine attara može potrajati i dva tjedna. Potrebno je puno umijeća, strpljenja i iskustva. Kao sirovine se koriste lokalno dostupni materijali, a posuda u koju kapa destilat je djelomično ispunjena materijalom koji će postati baza attaru. Tradicionalno je to bilo eterično ulje sandala. Danas kad je sandal gotovo iskorijenjen, a nove plantaže još nisu u stanju zadovoljiti potražnju pa se cijene pravog sandalovog ulja penju nebu pod oblake, klasični attari su sve rjeđe dostupni. U arapskim zemljama se umjesto sandalovog ulja kao baza koristi ulje ouda (agara). Zbog izuzetno visoke cijene tog ulja (skuplje je od zlata!) na tržištu je praktično nemoguće naći nepatvorene proizvode.

Nakon destilacije slijedi period dozrijevanja koji, ovisno o željenim rezultatima i o materijalima koji su ušli u sastav attara, može trajati i po nekoliko godina. Budući da su attari vrlo koncentrirani, miris im je vrlo intenzivan. Zbog toga je za dugotrajan mirisni dojam na kožu potrebno nanijeti minimalnu količinu. Toj činjenici je prilagođena i ambalaža, pa se attari pakiraju u vrlo male, bogato ukrašene bočice.

Jedan od najpoznatijih attara je Mitti attar, koji se dobiva destilacijom zemlje. Kako se on proizvodi možete pogledati ovdje

 

You may also like

Natural Perfumery Retreat in Slovenia
Treat your nose to an unusual experience of enjoying natural perfumes!

Leave a Reply