Tečaj parfimeristike u Rijeci

29/10/2016

rsz_p1050444“Parfem je kao osobna iskaznica duha. On iznad svega opisuje stanje duha osobe koja ga nosi.”
Marcel Billot, parfimerist

U svijetu u kome je masovna proizvodnja norma sve više ljudi, u želji za naglašavanjem identiteta, traži i cijeni rijetke i jedinstvene proizvode. Prirodni parfemi su upravo takav proizvod: ističu osobnost onih koji ih nose.

U udruzi  EteriCo u Rijeci ćemo 6. 11. 2016. cijeli dan biti zaposleni izradom prirodnih parfema.

Na Malom tečaju parfimeristike ćemo učiti kako prema osobnim željama i mirisnim preferencijama kreirati uljne i alkoholne parfeme.
Bit će mirisno i kreativno!