30
ruj
2013

Tečaj kreiranje parfema 1

Ne možete pronaći parfem koji bi u potpunosti odgovarao vašim očekivanjima i željama?
Želite da se vaš parfem sastoji od mirisnih materijala dostupnih u prirodi?
Zašto biste robovali stereotipnim rješenjima? Kreirajte sami prirodni parfem po vlastitom ukusu i zamislima, napravite svoj jedinstveni «portret u bočici»!!!

Tečaj Kreiranje parfema 1 je namijenjen osobama koje žele steći temeljito znanje o vještini kreiranja parfema. Tijekom tečaja se:

Upoznaje
– povijest parfimeristike, razlika između prirodnih i sintetskih mirisa

Uči
– tehnika mirisanja, praćenja i memoriranja mirisa, verbaliziranje mirisnih dojmova, klasifikacija materijala po notama, njihovo grupiranje u mirisne skupine, vođenje olfaktorne evidencije, skiciranje plana parfema

Vježba
– precizno balansiranje mirisnih elemenata i kreiranje akorda

Razgovara o
– ulozi osjeta mirisa u našem životu, o individualnom doživljaju mirisa, kemiji kože, intenzitetu mirisa, tijeku parfema, vrstama mirisnih preparata s obzirom na njihovu koncentraciju i oblik

Detaljno upoznaje
– osnovna paleta od 21 mirisne komponente i sav ostali materijal potreban za izradu parfema

Saznaje o
– širokom spektru djelovanja prirodnih mirisnih materijala, o mogućnostima prilagođavanja parfemskih proizvoda osobnim psihofizičkim potrebama, o sigurnosti korištenja prirodnih parfema i njihovom djelovanju na emocije i raspoloženje

Prolazi
– u praksi sve faze izrade parfema

Izrađuje
– toaletna vodica (20ml)
– uljni parfem (5ml)

Tečaj Kreiranje parfema 1 se sastoji od 4 modula od po 5 školskih sati.
Popraćen je skriptama i radnom bilježnicom (cca 100 str.), te materijalima potrebnim za individualni rad kod kuće. Polaznicama/ima pripadaju kreirani mirisni preparati i potvrda o završenom tečaju.
Vremenska udaljenost modula se dogovara s polaznicama/ima prema njihovim mogućnostima i željama.
Za pohađanje tečaja nije potrebno predznanje niti završena radionica Osnove parfimeristike.

Cijena pojedinog modula: 450 kn

Napomena: Tečaj je moguće organizirati i s drugačijim rasporedom/kombinacijom sati, u manje susreta. Najčešći je upit za održavanjem svih 20 sati tijekom jednog vikenda. Naravno, to je moguće izvesti, no treba imati na umu da je udisanje mnogo mirisa u kratkom periodu veliko opterećenje za nos, pa neprekidan rad tijekom brojnih sati u nizu umanjuje sposobnost razlikovanja nijansi, a time i mogućnost kvalitetnog usvajanja znanja.

Dodatna informacija: Za one koji u zamahu kreativnosti poslije završenog tečaja požele dalje eksperimentirati prije nego što stignu organizirati svoju radnu paletu (za što će trebati još vremena i iskustva) u ponudi je Mini radna paleta. Sastoji se od 21 bočice (10mL) mirisnih materijala s kojima se radilo na tečaju.
Ova paleta je pogodan radni materijal i za one koji se samostalno, bez ičijeg vođenja žele okušati u kreiranju prirodnih parfema.

Cijena mini radne palete: 450 kn

You may also like

Natural Perfumery Retreat in Slovenia
Treat your nose to an unusual experience of enjoying natural perfumes!

Leave a Reply