30
ruj
2013

Tečaj Kreiranje parfema 2

Tečaj Kreiranje parfema 2 je namijenjen upornima i znatiželjnima, onima koji žele dalje učiti, usavršavati umijeće i rafinirati svoje parfemske proizvode. U radnoj paleti se, osim eteričnih ulja, nalaze apsoluti, konkreti, kodestilati, tinkture i CO2 ekstrakti. Tijekom tečaja se:

Govori
o vrstama prirodnih mirisnih materijala

Uči
– kako raditi s konkretima, apsolutima, tinkturama i CO2 ekstraktima, o grupiranju mirisa, o raznim načinima kreiranja parfema, o konceptima parfema

 

Upoznaje
–  20 novih mirisnih materijala

Proširuje znanje
– o različitim ulogama nota u strukturiranju parfema

Nastavlja
– vođenje olfaktorne evidencije, razvijanje vokabulara

Kreira i izrađuje
– toaletna vodica (15ml)
– kruti parfem (5 g)

Tečaj se sastoji od 4 modula od po 5 školskih sati. Vremenska udaljenost modula se dogovora s polaznicama/ima prema njihovim mogućnostima i željama.
Popraćen je skriptama i materijalima potrebnim za individualni rad. Tijekom rada se koriste kvalitetni materijali proizvedeni u raznim krajevima svijeta.
Polaznicama/ima pripadaju kreirani mirisni preparati i potvrda o završenom tečaju.

Preporuka za pohađanje ovog tečaja je da se prethodno završi tečaj Kreiranje parfema 1. No osobe upoznate s osnovama parfimeristike koje imaju iskustvo u kreiranju prirodnih parfema mogu na Tečaju 2 nastaviti razvijati svoju vještinu bez pohađanja Tečaja 1.

Cijena pojedinog modula: 500 kn

 

You may also like

Fragrant Signatures 1, School of Natural Perfumery
Treat your nose to an unusual experience of enjoying natural perfumes!

Leave a Reply