Izrada mirisnog loga

10/12/2009

Mirisni logo se izrađuje tijekom procesa koji počinje konzultacijom predstavnika tvrtke i kreatora loga. Upoznaju se karakteristike prostora koji treba mirisno animirati, razgovara se o željama naručitelja: koji dojam o tvrtci se namjerava postići, koje osobine treba mirisom naglasiti....

Više...